fbpx

Sama tegevus aga teine firma

Kui planeerite avada ettevõtet ja võtate üle teise ettevõtte köögi, tuleb ikka koostada oma enesekontrolliplaan ning saada kohalikult järelevalveasutuselt tunnustamisotsus (või teavitades neid). Enne ei saa ettevõtte tunnustamisprotsessiga alustada, kui eelnev ettevõte pole saatnud oma järelevalveametnikule tühistamisavaldust.Seda võib esitada lihtsasti täideldava taotluse näol (vaadake näidetSIIN) või vabas vormis avalduse näol, kus on ära toodud:

  1. Veterinaar- ja Toiduameti asutuse nimi, kellele avaldus esitatakse;
  2. Avalduse esitamise kuupäev;
  3. Sisu, milles on kirjas soov lõpetada käitlemine;
  4. Sisu, milles on kirjas selle käitleja juriidiline nimi, registrikood ja tunnustamise number, kes soovib lõpetada käitlemist;
  5. Täitjaks peab olema eelmise ettevõtte juhatuse liige. GC.

Allikas: GC, VTA