fbpx

Plaani koostamine

Toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaani koostaminePilt haccp

Ettevõttes või munitsipaal-asutuses, kus toimub toidu käitlemine (näiteks toidu valmistamine, müük, kodus toidu valmistamine turustamise eesmärgiga), peab olema juurutatud enesekontrollisüsteem, mis tuleb dokumenteerida ning saada sellele aktsept Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikust veterinaarkeskusest.

Tõhusalt toimiva ensekontrollisüsteemi läbi tagatakse, et tarbijani jõudev toit on tervisele ohutu. Enesekontrollisüsteemis määrab toitlustaja kindlaks toidu ohutuse seisukohalt olulised käitlemise etabid ehk niinimetatud kriitilised punktid (tooraine vastuvõtt, ladustamine, toidu ettevalmistus, kuumtöötlemine jne) ning koostab enesekontrolli plaani (rahvakeeli ka hügieeniplaan). Enesekontrolliplaan peab olema koostatud 7 põhimõtte lausel, sh kriitilisi punkte tuleb kontrollida ja kontrolli tulemused tuleb kindlasti fikseerida vastavatesse sisse viidud seiretabelitesse. Lisaks tuleb tagada ka jäätmete õige kogumine ja äravedu, kahjurite tõrjeks rakendatavad meetmed, töötajate hügieenist kinnipidamine ja perioodiline toiduhügieenikoolituse läbimine.

Enesekontrolliplaan.ee poolt koostatud dokumentidele anname garantii, juba aastast 2008. See tähendab, et kõik selgitatud tehnoloogia ulatuses sisseviidavad muudatused/ parandused teeme ka peale dokumentide üleandmist ära tasuta. Tavaliselt on seda garantiid tarvis majandustegevuse loa taotlemisel, harvem aastate pärast (näiteks VTA ametniku poolt täheldatud ettekirjutisega). Oleme teiega tihedasti kontaktis ka seniks, kuni VTA ametist olete kätte saanud positiivse tunnustamisotsuse, ajutise tunnustamisotsuse või olete end edukalt teavitanud.

Olenevalt ettevõttest, siis koostöö osaks võib olla ka:

  • toidu märgistamine, etiketid, toidualane teave
  • ettevõtte esindamine Veterinaar- ja Toiduametis
  • veevõtuanalüüside, uhtmeproovide võtmine (sh nõustamine)
  • toidu kestvuskatsete teostamine (sh nõustamine)
  • hoone ja ruumide planeerimine