fbpx

Koolitused

Lugege täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi hindamise alused  klikates SIIA.

Veebipõhine toiduhügieeni 5 AK koolitus, baaskoolitus

Tuntud kui: algastme koolitus. Sihtgrupp: kõik toidukäitlemisettevõtte töötajad, kes puutuvad otseselt või kaudselt (sh abitöölised, praktikandid) toiduga kokku.

EESTI, VENE, INGLISE, ARAABIA KEELES

Toiduhügieeni 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Tuntud kui: algastme koolitus. Sihtgrupp: kõik toidukäitlemisettevõtte töötajad, kes puutuvad otseselt või kaudselt (sh abitöölised, praktikandid) toiduga kokku.

EESTI, VENE, INGLISE KEELES

Toiduhügieeni 24 AK H koolitus, väljaõpe

Tuntud kui: keskastme koolitus. Sihtgrupp: töötaja, kes soovib oma ettevõtte siseselt algastme koolitust läbi viia.

EESTI, VENE KEELES

Enesekontrolli Haccp 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Sihtgrupp: See koolitus on sobilik toidu ohutuse süsteemis sertifitseeritud asutustele, kellel on juba toimiv süsteem olemas ning peavad perioodiliselt läbima enesekontrolli koolitust. Toidukäitleja, toitu käitlevad asutused, töörühma liige; ettevõtte, millel on standard (GSFI, GMP, ISO jm); enesekontrolliplaani koostaja, enesekontrolliplaani eest vastutav isik; lisaks ka töötajad, kes vastutavad toidualase teabe ja toitumisalase teabe kogumise eest ettevõttes.

EESTI, VENE, INGLISE KEELES

Enesekontrolli Haccp 8 AK H koolitus, väljaõpe

Sihtgrupp: Parim enesekontrollikoolitus, kui vajad lihtsamat seletust ja/või oled enesekontrollimaailmas algaja. Toidukäitleja, toitu käitlevad asutused, enesekontrolliplaani koostaja, enesekontrolliplaani eest vastutav isik, ettevõtte tunnustamist/ teavitamist läbiviiv isik, eraelamus toidu käitleja, väike käitleja, väike tootja; töötajad, kes vastutavad toidualase teabe ja toitumisalase teabe kogumise eest ettevõttes.

EESTI, VENE, INGLISE KEELES

Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Sihtgrupp: isikud, kes soovivad Hügieenipassi eksamit sooritada Soomes või isikud, kes soovivad töötada Eestis ja taodelda Hügieenipassi, millel puudub kehtivusaeg.

EESTI KEELES

Toidu märgistusnõuded 5 AK H koolitus, baaskoolitus 

Sihgrupp:  tootmisega tegelevad ettevõtted; e-poe müüjad; hulgimüüjad; jaekaubandusettevõtted; toidu pakendaja; toidu maaletooja; toidu sihtkoha vastuvõtjad; toidualase teabe esitamise kohustus restoranidel, kohvikutel, toidu valmistajad. Kõik, kes koostavad toidualase teabe ja vastutavad nõuetekohase märgistamise eest.

EESTI KEELES

Töötervishoid- ja tööohutus 24 AK H koolitus, väljaõpe veebis

Sihgrupp: töökeskkonnaspetsialistid,  töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liikmed.

EESTI KEELES

Töötervishoid- ja tööohutus 8 AK H koolitus, täiendõpe veebis

Sihgrupp: töökeskkonnaspetsialistid.

EESTI KEELES

Õppekavade hindamisotsused: jaanuar 2020, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur | Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education Sihtasutus Archimedes | Foundation Archimedes