Koolitused

Lugege täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi hindamise alused  klikates SIIA.

Veebipõhine toiduhügieeni 5 AK koolitus, baaskoolitus

Tuntud kui: algastme koolitus. Sihtgrupp: kõik toidukäitlemisettevõtte töötajad, kes puutuvad otseselt või kaudselt (nt abitöölised) toiduga kokku.

EESTI, VENE, INGLISE, ARAABIA KEELES

Toiduhügieeni 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Tuntud kui: algastme koolitus. Sihtgrupp: kõik toidukäitlemisettevõtte töötajad, kes puutuvad otseselt või kaudselt (nt abitöölised) toiduga kokku.

EESTI, VENE, INGLISE KEELES

Toiduhügieeni 24 AK H koolitus, väljaõpe

Tuntud kui: keskastme koolitus. Sihtgrupp: töötaja, kes soovib oma ettevõtte siseselt algastme koolitust läbi viia.

EESTI, VENE KEELES

Enesekontrolli Haccp 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Sihtgrupp: enesekontrolliplaani haldajad, enesekontrolliplaani koostaja, enesekontrolliplaani töörühma liige, tegevusloa taotlejal või majandustegevusteate esitaja. Sh esmatootja, liha käitleja, piima käitleja, kala käitleja, muna käitleja, mee käitleja, mitteloomse/ kombineeritud toidu käitleja; hulgimüüja, toidu vedaja, toidu jaemüüja, toitlustaja, eraelamus toidu valmistaja, toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete müüja, toitu märgistav ettevõte.

EESTI, VENE, INGLISE KEELES

Enesekontrolli Haccp 8 AK H koolitus, väljaõpe

Sihtgrupp: enesekontrolliplaani haldajad, enesekontrolliplaani koostaja, enesekontrolliplaani töörühma liige, tegevusloa taotlejal või majandustegevusteate esitaja. Sh esmatootja, liha käitleja, piima käitleja, kala käitleja, muna käitleja, mee käitleja, mitteloomse/ kombineeritud toidu käitleja; hulgimüüja, toidu vedaja, toidu jaemüüja, toitlustaja, eraelamus toidu valmistaja, toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete müüja, toitu märgistav ettevõte.

EESTI, VENE, INGLISE KEELES

Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Sihtgrupp: isikud, kes soovivad Hügieenipassi eksamit sooritada Soomes või isikud, kes soovivad töötada Eestis ja taodelda Hügieenipassi, millel puudub kehtivusaeg.

EESTI KEELES

Toidu märgistusnõuded 5 AK H koolitus, baaskoolitus 

Sihgrupp:  tootmisega tegelevad ettevõtted; e-poe müüjad; hulgimüüjad; jaekaubandusettevõtted; toidu pakendaja; toidu maaletooja; toidu sihtkoha vastuvõtjad; toidualase teabe esitamise kohustus restoranidel, kohvikutel, toidu valmistajad. Kõik, kes koostavad toidualase teabe ja vastutavad nõuetekohase märgistamise eest.

EESTI KEELES

Töötervishoid- ja tööohutus 24 AK H koolitus, väljaõpe veebis

Sihgrupp: töökeskkonnaspetsialistid,  töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liikmed.

EESTI KEELES

Töötervishoid- ja tööohutus 8 AK H koolitus, täiendõpe veebis

Sihgrupp: töökeskkonnaspetsialistid.

EESTI KEELES

 

 

Õppekavade hindamisotsused: jaanuar 2020, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur | Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education Sihtasutus Archimedes | Foundation Archimedes