fbpx

Nõustamine

Enesekontrolliplaan, toiduhügieen, auditeerimine

Enesekontrolli ülevaatamine on audit või ka: verifitseerimistoiming. Enesekontrolliplaan tuleb üle vaadata vähemalt korra aastas ja hinnata plaani toimimist ning selle vastavust tegelikule olukorrale. Ülevaatamine ja hindamine peab kajastuma enesekontrolliplaanis. Enesekontroll koos kirjalikult vormistatud enesekontrolliplaaniga moodustab enesekontrollisüsteemi. Audit sisaldab nii TEIE enesekontrollis kehtestatud korra täitmist kui soovituslikke parendusi, mida audiitor täheldab. Auditi lõppedes väljastatakse hinnangukleeps, mida ettevõte saab vabatahtlikkuse korras tarbijatele presenteerida. Lihtsad verifitseerimistoimingud võivad hõlmata: — seire füüsilist auditit või kontrolli; — seireandmete füüsilist auditit või kontrolli, sealhulgas korrigeerivate meetmete kontrolli juhul, kui on täheldatud mit­ tevastavust või teatatud erandist.

 

Enesekontrolliplaan, toiduhügieen nõustamine ja konsultatsioon

Küsimustes, milles teid aidata saame, on laia ampluaaga. Konsultatsioonid on suulised või kirjalikud. Leppige kokku kohtumisaeg telefoni teel 6700184 või kirjutage oma küsimus aadressile info@greenclean.ee. Konulstatsioon skaibi teel on eelneval kokkuleppel. 

 

Toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine

Kohustus tuleneb määrusest 1169/2011. Seda peavad järgima jaemüüjad, restoranid, kohvikud, e-kauplused jt. Toidukäitlemisettevõtte töötaja peab olema pädev suuliselt kliendile andma toidualast teavet või oskama selle info asukohale juhtida. Aitame teavet koostada ja/ või kontrollida. Kirjutage oma küsimus aadressile info@greenclean.ee

ISO või muu juhtimissüsteem

Aitame jõuda otsusele, kas eelistada ISO või muud juhtimissüsteemi: FSSC, BRC, EFSIS, IFS, Hollandi Haccp standard, SQF.

 

Haccp töörühma liige

Konsultant määratakse töörühma liikmeks või lihtsalt parandab-kontrollib enesekontrolliplaani, enesekontrollisüsteemi, seonduvaid dokumente. Visiidi sagedus kokkuleppe korras, näiteks 1 kord kvartalis.