fbpx

Siseaudit ettevõttes koha peal

Enesekontrolli ülevaatamine ehk audit, verifitseerimistoiming

Enesekontrolliplaan tuleb üle vaadata vähemalt korra aastas ja hinnata plaani toimimist ning selle vastavust tegelikule olukorrale.

Juhindume a) teie antud vormist või b) kasutame meie ettevõtte auditeerimise vormi. Greenclean OÜ  annab auditeeritud ettevõtetele ka hügieenikleebise.

Ülevaatamine ja hindamine peab kajastuma enesekontrolliplaanis. Enesekontroll koos kirjalikult vormistatud enesekontrolliplaaniga moodustab enesekontrollisüsteemi. Audit sisaldab nii TEIE enesekontrollis kehtestatud korra täitmist kui soovituslikke parendusi, mida audiitor täheldab. Auditi lõppedes väljastatakse hinnangukleeps, mida ettevõte saab vabatahtlikkuse korras tarbijatele presenteerida. Lihtsad verifitseerimistoimingud võivad hõlmata: — seire füüsilist auditit või kontrolli; — seireandmete füüsilist auditit või kontrolli, sealhulgas korrigeerivate meetmete kontrolli juhul, kui on täheldatud mit­ tevastavust või teatatud erandist.

shutterstock_523998358