fbpx

Järelevalveametnikule VTA

Lugupeetud järelevalveametnikud Veterinaar- ja Toiduametis,

 

Meie poolt koostatud dokumentidele, sh loakohustust, teatamiskohustust puudutavad dokumendid, eneskeontrolliplaanid ja/või nende osalised parandused, kuuluvad garantii alla.  Meie ettevõte ei tegele dokumentide kopeerimisega. Töö kvaliteet sõltub alati koostööst ning meie poolt koostatud dokumendid tuginevad käitlemisettevõtte poolt antud infole.

Nimetatud garantii kehtib edasiulatuvalt. See tähendab, et toidukäitleja poolt selgitatud tehnoloogia ulatuses vajadusel sisseviidavad muudatused ja parandused teeme ka peale dokumentide üleandmist tasuta, garantii korras.

Meie meeskond garanteerib, et juhindume alati nõuetekohasusest, seadustest, otsekohalduvatest määrustest, aga ka loogilismõtlemisest.

Kui toidukäitleja annab selleks nõusoleku, siis suhtleme meeldeldi otse järelevalveametiga.

Nii nagu toidu ohutus peab olema tagatud kogu käitlemisahela ulatuses laudast lauani põhimõttel, siis meie silmis aitab ohutust tagada institutsioonide ja ettevõttete vaheline mõistmine ja arusaam.

 

Targa tänase nimel- toiduhügieen.ee ja enesekontrolliplaan.ee meeskond