fbpx

Tegevusloa taotlemine, teavitamine

Ilma tunnustamise otsuseta või teavitamiseta ei või toidu/ joogi käitlemisega tegeleda.

Mis on tunnustamine ja teavitamine?

Otsus, mis antakse välja vastvalt Toiduseadus II peatükk „Ettevõttest teavitamine ja ettevõtte tunnustamine“ ning kehtivale 30.mai 2007.a PM määrusele nr. 84 “Toidu käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate ettevõtete täpsustatud loetelu, tunnustamise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord.”

 

Miks on tarvis tunnustamise/ teavitamise otsust?

Toidu käitlemine pole lubatud enne, kui ettevõtte vastab kehtestatud normidele, mida tõendab Veterinaar- ja toiduameti piirkondlikult asutuse poolt välja antud ettevõtte tunnustamise/ teavitamise ostus. NB. Juba teavitatuks loetakse neid ettevõtteid, millel on majandustegevuse registris (MTR) toidu jae- või toitlustamisega tegelemise kohta registreering kaubandustegevuse seaduse alusel. 

 

Kuidas saab tunnustamise/ teavitamise?

Ettevõtte tunnustamist taodeldakse Veterinaar- ja toiduameti piirkondlikult asutuselt (Veterinaarkeskus), milleks esitatakse vastav taotlus koos vajalike andmete ning nõutava dokumentatsiooniga (veeproovi tulemuste protokoll, asendiplaan jm), mille alusel saadakse ülevaade ettevõtte või selle osa olukorrast.