fbpx

Õigusaktid

(1) Enesekontrollialased konsultatsioonid ja plaanid peavad vastama Toiduseadus V peatükk ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr. 852/2004 artikli 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr. 853/2004 toodud nõuetele.

(2) Enesekontrollisüsteemi väljatöötamise ja haldamise eest või asjakohaste suuniste rakendamise eest vastutavatele isikutele HACCP põhimõtete kohaldamise alase ettevalmistuskoolituse läbiviimine – vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr. 852/2004 II lisa XII petaükk ja ja nõukogu määruse (EÜ) nr. 853/2004 nõuetele.

 

Kõik aktid:
(2) Eesti seadusandlus (teid suunatakse Veterinaar- ja Toiduameti hallatavale lehele)
(3) Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusaktid (teid suunatakse Veterinaar- ja Toiduameti hallatavale lehele)
(4) Euroopla Liidu õigusaktid
(5) Õigusaktide andmebaas ESTLEX (õigusaktid eesti, vene, inglise keeles)
Kasulik link toidustandardite kohta CODEX alimentarius (teid suunatakse inglisekeelsele töölehele)