fbpx

Toidu märgistusnõuded 5AKH koolitus, baaskoolitus

Toidualane teave, toitumisalane teave, toidu märgistamine kuulub selle 5 AK H koolituse õppekavasse.

Õppekava: Toidu märgistusnõuded 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Rühm: Enesekontroll

Õppekava koostamise alus, vastavus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011 üldnõudeid toidualase teabe esitamisele, sh üldnõudeid müügipakendis toidu märgistamisele; vajadusel muud õigusaktid.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi toidu märgmistamise nõuetest. Konkreetsed eesmärgid seatakse paika koolitusel osalejaga. Märkuseks: 2015 aastast on dentents toidualase ja toitumisalase teabe koostamine konkreetsete näidete baasil.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millal tuleb esitada toitumisalane teave, toidualane teave ja mis on märgistusnõuded.

Sihtgrupp: Tootmisega tegelevad ettevõtted; e-poe müüjad; hulgimüüjad; jaekaubandusettevõtted; toidu pakendaja; toidu maaletooja; toidu sihtkoha vastuvõtjad; toidualase teabe esitamise kohustus restoranidel, kohvikutel, toidu valmistajad. Kõik, kes koostavad toidualase teabe ja vastutavad nõuetekohase märgistamise eest.

Keeled: Eesti keel

Õppe alustamise tingimused: Koolituse osaleja eeldus: 3 nädalat enne koolituse toimumist peab osaleja saatma koolitusasutusele info, mis on vajalik koolituse ajakulu kokkuhoiu mõttes:

  1. toitude nimekirja(d), mille(de) märgistust ettevõtet esindav osaleja peab kontrollima ja haldama;
  2. toidumärgistamisalased spetsiifilised küsimused (näiteks geograafiline tähis, III kategooria inimtoiduks mittekõlblik toit, netokaalu tähistamine vm):
  3. kasuks tulevad varasem/ varasemad VTA kontrollaktid märkustega.

Koolitusel osalenu saab aru, millel põhineb ja kuidas koostada toidualast ja toitumisalast teavet, oskab otsida infot toidualase teabe ja toitumisalase teabe kokkupanemise jaoks.

Õppe maht: 5 AK H, millest 4,5 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 0,5 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppekeskkond: Loenguruum

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu:

  • kohustuslik ja vabatahtlik toitumisalane teave, toidualase teabe kohustus, reguleerivad õigusaktid
  • test

Õppemeetod: Õppija osaleb 4,5 akadeemilise tunnises auditoorses ja 0,5 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Õppematerjalide loend: Enesekontroll Haccp 5 AK H koolitus, baaskoolitus, Greenclean OÜ

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.

Koolitaja kvalifitaktsioon: Greenclean OÜ lektor või tema poolt kontrollitud külalisesineja, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Lektor (main, kui kliendiga pole sõlmitud erialaseid kokkuleppeid): Annika Gorelova.

Koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on järgmise lingi all: https://www.toiduhügieen.ee/koolitused/taienduskoolitusasutuse-tegevuse-kvaliteedi-tagamise-alused/

 

Õppekava hindamisotsus: jaanuar 2020, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur | Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education Sihtasutus Archimedes | Foundation Archimedes