Toidu märgistusnõuded 5AKH koolitus, baaskoolitus

Toidualane teave, toitumisalane teave, toidu märgistamine kuulub selle 5 AK H koolituse õppekavasse.

Õppekava: Toidu märgistusnõuded 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Rühm: Enesekontroll

Õppekava koostamise alus, vastavus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011 üldnõudeid toidualase teabe esitamisele, sh üldnõudeid müügipakendis toidu märgistamisele; vajadusel muud õigusaktid.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi toidu märgmistamise nõuetest. Konkreetsed eesmärgid seatakse paika koolitusel osalejaga. Märkuseks: 2015 aastast on dentents toidualase ja toitumisalase teabe koostamine konkreetsete näidete baasil.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millal tuleb esitada toitumisalane teave, toidualane teave ja mis on märgistusnõuded.

Sihtgrupp: Tootmisega tegelevad ettevõtted; e-poe müüjad; hulgimüüjad; jaekaubandusettevõtted; toidu pakendaja; toidu maaletooja; toidu sihtkoha vastuvõtjad; toidualase teabe esitamise kohustus restoranidel, kohvikutel, toidu valmistajad. Kõik, kes koostavad toidualase teabe ja vastutavad nõuetekohase märgistamise eest.

Keeled: Eesti keel

Õppe alustamise tingimused: Koolituse osaleja eeldus: 3 nädalat enne koolituse toimumist peab osaleja saatma koolitusasutusele info, mis on vajalik koolituse ajakulu kokkuhoiu mõttes:

  1. toitude nimekirja(d), mille(de) märgistust ettevõtet esindav osaleja peab kontrollima ja haldama;
  2. toidumärgistamisalased spetsiifilised küsimused (näiteks geograafiline tähis, III kategooria inimtoiduks mittekõlblik toit, netokaalu tähistamine vm):
  3. kasuks tulevad varasem/ varasemad VTA kontrollaktid märkustega.

Koolitusel osalenu saab aru, millel põhineb ja kuidas koostada toidualast ja toitumisalast teavet, oskab otsida infot toidualase teabe ja toitumisalase teabe kokkupanemise jaoks.

Õppe maht: 5 AK H, millest 4,5 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 0,5 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppekeskkond: Loenguruum

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu:

  • kohustuslik ja vabatahtlik toitumisalane teave, toidualase teabe kohustus, reguleerivad õigusaktid
  • test

Õppemeetod: Õppija osaleb 4,5 akadeemilise tunnises auditoorses ja 0,5 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Õppematerjalide loend: Enesekontroll Haccp 5 AK H koolitus, baaskoolitus, 2018, Greenclean OÜ

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.

Koolitaja kvalifitaktsioon: Greenclean OÜ lektor või tema poolt kontrollitud külalisesineja*, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on järgmise lingi all: https://www.toiduhügieen.ee/koolitused/taienduskoolitusasutuse-tegevuse-kvaliteedi-tagamise-alused/

Uuendatud: 30.09.2019

 

 

* Greenclean Koolitus kutsub aegajalt lugema külalisesinejaid- nii kodumaalt kui väljastpoolt. Sellele vaatamata toimub koolitus Eesti standartitele vastavalt.