fbpx

Ettevõttesisene koolitamine

Kui olete pädev (see tähendab piisavate hügieenialaste teadmistega) ja valmis oma töötajaid ettevõttesiseselt koolitama, siis on nõutav enesekontrolliplaani alusel täita koolituskava:

  1. Kes koolitab
  2. Mille alusel (sertifikaat + materjal)
  3. Kuidas täiendab jooksvalt oma teadmisi koolitaja ise
  4. Keda koolitab
  5. Kui tihti koolitab (võib olla erinev ametkonniti, nt juhtkonda 1 kord, abitöölisi 1 x 2 aasta tagant jne)
  6. Kuidas koolitatakse uusi töötajaid
  7. Mis mahuga koolitused on (võib olla erinev ametkonniti, nt juhtkond 1- 2 päeva, abitöölisi 4 h)
  8. Mis teemad läbitakse (võib olla ja tavaliselt ongi erinev ametkonniti)
  9. Mis on läbimise kriteerium (näiteks testi lahendamine; test koostage alati ettevõttepõhiselt, kui ei saa hakkama, siis näide SIIN või tellige test SIIT). Alati ei pea läbimise kriteerium olema testi lahendamine ja selle läbimine, aga see on parim viis mõõdistamiseks
  10. Kus kajastatakse koolituse läbimist (nätieks tabeli näol arvutis failis (suunata faili nimele, faili peab olema võimalik kätte saada VTA toidukontrolli visiidi ajal), käsitsi täidetav tabel enesekontorlliplaani vahel jne)

Soovitame läbida meie asutuse keskastme toiduhügieeni 24H koolituse, mis aitab teil valmistuda ettevõttesiseste koolituste läbiviiaks. GC.