fbpx

Õigusaktid

(1) Hügieenialase (koolitus “Toiduhügieen ja HACCP 5 H“) väljaõppe korraldamine – vastavalt Toiduseadus §29 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr. 852/2004 II lisa XII Peatükk nõuetele.

Eestis toiduhügieeni reguleerivad õigusaktid jagunevad kaheks: otsekohalduvad ja siseriiklikud õigusaktid (teid suunatakse Põllumajandusministeeriumi hallatavale lehele) .

Kõik aktid:
(2) Eesti seadusandlus (teid suunatakse Veterinaar- ja Toiduameti hallatavale lehele)
(3) Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusaktid (teid suunatakse Veterinaar- ja Toiduameti hallatavale lehele)
(4) Euroopla Liidu õigusaktid
(5) Õigusaktide andmebaas ESTLEX (õigusaktid eesti, vene, inglise keeles)

 

Kasulik link toidustandardite kohta CODEX alimentarius (teid suunatakse inglisekeelsele töölehele).