fbpx

Mis see on ?

Hügieen on teadus tervise kaitsmisest. Toidu hügieeniline käitlemine väldib haigestumise riski. Toiduhügieen hõlmab kõiki meetmeid toidu ohutuse ja tarvitamiskõlblikkuse tagamiseks toidu tootmise, töötlemise, valmistamise, pakendamise, ladustamise, veo, turustamise, käsitsemise ja tarbijale müümise või muul viisil üleandmise etapis.

Eestis toiduhügieeni reguleerivad õigusaktid jagunevad otsekohalduvateks ning siseriiklikeks õigusaktideks. Uuri rohkem Toiduohutuse juhtimissüsteemist – ISO 22000.

          

 

 

Foto allikas: MatchingFoodandWine.com, Wikimedia.org, GoodGuide.com