fbpx

Mis see on ?

Mis on standardid? 

Standardid on dokumenteeritud kokkulepped, mis sisaldavad endas tehnilisi spetsifikatsioone või ka teisi selgestimõistetavaid kriteeriume. Neid kasutatakse järjepidevalt nagu reegleid, juhtnööre või definitsioone antud kontekstis potensiaalsete probleemide lahendamiseks. Standardimisest saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse paranemine, kaubanduslike tõkete vältimine ja ka tehnilese koostöö hõlbustamine.

Mida ISO standard etteõttele annab?

Standardid kujunevad kasulikuks kokkulepetel välismaa klientidega. Klientidel on ISO standardit omavat ettevõtet lihtsam usaldada, sest standardi nõuded on kõigile ühtselt arusaadavad.

Kuidas ISO standardit saada?

Standardi taotlemine on oluline otsus ettevõtte jaoks. Eelnevalt võiks ettevõttel olla kogemusi enesekontrolliga, kindlasti tuleb kasuks näiteks väikeettevõtte juhtimissüsteemi standardi ISO 19001 omamine.

Taotlemise protsess näeb üldiselt välja järgmine: (1) Kõigepealt esitab standarditaotleja avalduse ISO sandardi saamiseks. (2) Taotluse esitajale vastatakse hinnapakkumisega. (3) Hinnapakkumise nõustumisega lepitakse kokku visiit, millal vaadatakse üle ettevõtte tegevus. Tavaliselt küsitakse dokumentatsiooniga varem tutvuda. (4) Taotluse esitajale tehakse visiit, kus märgitakse üles olulised/mitteolulised/puuduvad vastuolud. (5) Kui esines mittevastavusi, saab taotluse esitaja aega mittevastavuste korrigeerimiseks ja/või tegevuskava esitamiseks. (6) Peale kokkulepitud info saamist, lõpetatakse taotlusprotsess ning väljastatakse ISO standardile vastamist tõendav sertifikaat.  

Millised on toiduohutuse juhtismissüsteemide vabatahtlikud standardid ?

ISO 22 000:2005 – Food Safety Management Systems, esimene juhtimissüsteemi standard, mis esitab nõuded toiduohutuse tagamiseks ettevõtetele kogu toidukäitlemisahela ulatuses.

FSSC 22000- Food Safety System Certification (Holland) loodud 2010.a., märtsis 2012 1000. sertifikaat. FSSC 22000 = ISO 22000:2005 + PAS 220:2008+mõned erinõuded
BRC – Global Standard for Food Safety, mis sisaldab nõudeid nii toiduohutuse juhtimissüsteemile, kui ka tootmisele ja tootmiskeskkonnale.

IFS— International Food Standard- 2012.a. jaanuaris 6. versioon, sarnaneb BRC-le.

SQF 2000 ja SQF 1000- Safe Quality Food, võiks lugeda Ameerika IFS ja BRC analoogiks.