fbpx

ISO koolitus

ISO koolitusi viivad läbi koolitajad, kes (1) omavad ISO 9001:2008 või muud ISO standardi koolituse sertifikaati, (2) kes on praktikas ISO audiitor ja (3) kes on koostanud ise ISO dokumentatsiooni ning läbi viinud ISO taotlemise protsessi. Koostöös kirjeldatud koolitaja(te)ga pakume järgmisi koolitusi:

1. ISO ja siseaudit

2. ISO dokumentide koostamine

Sihtgrupp vastavalt ISO tüübile ja ettevõtte valdkonnale: ISO dokumentide koostaja, siseauditi läbiviija

Vastavus ja läbitavad teemad: vastavalt ISO dokumentatsioonis kirjeldatule

Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat.