Puhastuse eritööd

Puhastuse eritöö alla loetakse kõik mitte standardsed puhastustööd, mis soodustavad pindade head iga ning millede sooritamisel kasutatakse erivõtteid ja erivahendeid- põrandahooldusmasin, aknapesur, poleerimine, vahatamine jne.
Et koolitus ei oleks pikk monoloog, lubame kuulajatele põnevust näidiste näol- pinnakattematerjal, eritöö keemia, eritöö vahend, põrandahooldusmasin jpm.

Sihtgrupp: ehtusjärgsed puhastajad ja koristajad, eritöö sooritajad, puhastusettevõtted, puhastusteenindajad

Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat

Käsitletavad teemad:

  • eritöö ja eritöö alused
  • eritöö ja eritööd mõjutavad tegurid
  • kõvapinnad ja hooldus
  • pehmepinnad ja hooldus
  • eripindade hooldus
  • otstarbekas ainete ja vahendite valik
  • ergonoomilised töövõtted
  • eritöö teostaja kohustus ja vastutus

Koolituse kestus: 5 H, sisaldab kahte kohvipausi

Lugeja: Greenclean OÜ/ külalisesineja*

Materjal: koolitusel osalenu saab metoodilise materjali.

* Greenclean Koolitus kutsub aegajalt külalisesinejaid, kes igapäevaselt eritöödega kokku puutuvad.