Mis see on ?

Puhastusteenindaja amet on üks vanemaid ameteid. Puhastusteenindaja seisab iga päev vastamisi rutiinsete kui eriliste tähelepanu vajavate küsimustega.

 

Kas valida koolitus “Puhastusteenindus” või “Puhastuse eritööd?” Alljärgnevas tabelis on lihtne lähenemine:

Puhastusteenindus vastab küsimusele Puhastuse eritööd vastab küsimusele
Kuidas vabandeda tolmust? Kuidas vabaneda tolmust elektri alajaamades?
Kuidas pesta õigesti erinevaid põrandatüüpe? Kuidas süvapesta erinevaid põrandatüüpe?
Kuidas hooldada põrandaid? Kuidas vahatada ja poleerida põrandaid?

Mida igapäevasem ja jõukohasem küsimus, seda enam haakub see puhastusteenindusvaldkonda. Mida rohkem tähelepanu ja eriilisi töömeetmeid vajab objekt, seda enam haakub see puhastuse eritöö valdkonda.